Share:


Modeling of glass‐steel overlay and snow load

    Valentinas Skaržauskas Affiliation
    ; Valentin Jankovski Affiliation
    ; Juozas Atkočiūnas Affiliation

Abstract

This paper presents the analysis of the spatial prismatic sloped overlay of irregular shape with a spherical surface upon. This bearing steel structure is under a dead‐load of a framed glass packet and under snow. Mathematical model of prism and spheroid geometry is developed. Construction geometry of a rectangularly profiled pipe and snow pressure is modelled in finite elements, using special software is developed by authors. This software is designed for the evaluation of glass structures and is easily adopted for a data exchange with commercial software. Computer aided design of the overlay and structure stress‐deformation analysis is realized by ANSYS.


Sniego apkrovos veikiamo metalo ir stiklo denginio modeliavimas


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama erdvinė prizminio šlaitinio netaisyklingos formos denginio su ant jo komponuojamu sferoidu, laikančioji plieno konstrukcija, veikiama nuolatinės įrėmintų stiklo paketų apkrovos bei sniego. Sudarytas prizmės ir sferoido geometrijos matematinis modelis. Stačiakampio profilio vamzdžių konstrukcijos geometrija, sniego apkrova yra modeliuojama baigtiniais elementais pagal autorių sukurtą sniego įvertinimo stiklinėms konstrukcijoms kompiuterinę programą, kuri nesunkiai susiejama su komerciniais kompiuteriniais paketais. Denginio projektavimo ir konstrukcijos įtempių bei deformacijų analizė atlikti ANSYS kompiuteriniu paketu.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: stiklo denginys, erdvinė plieno konstrukcija, sferoidas, stiklo paketai, sniego apkrova, matematinis modeliavimas, baigtinių elementų metodas.

Keyword : glass overlay, spatial steel structure, spheroid, glass packet, snow pressure, mathematical modelling, finite element method

How to Cite
Skaržauskas, V., Jankovski, V., & Atkočiūnas, J. (2006). Modeling of glass‐steel overlay and snow load. Technological and Economic Development of Economy, 12(2), 118-123. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637731
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
25
PDF Downloads
20