Share:


Structural‐technological factors of efficiency of floors with permanent reinforced concrete formwork

Abstract

Problems associated with the development of reinforced concrete floors, the main element of a building, are considered in this article. Structural and technological factors effecting the advantages of floors with permanent formwork being the modern type of such structures are investigated. Rational diagrams, ways of manufacture and erection of these structures are presented. Essential peculiarities for design and analyses of such structures based on the investigations performed by the author and other investigators are indicated. This shall be taken into account for obtaining not only economical, but a reliable and rigid structure as well. Economical comparison of various types of floors is presented.


Perdangų su liktiniai gelžbetoniniais klojiniais efektyvumo konstrukciniai ir technologiniai veiksniai


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su vieno iš pagrindinių pastato elementų ‐ gelžbetoninių perdangų tobulinimu. Nagrinėjami konstrukciniai ir technologiniai veiksniai, nuo kurių priklauso naujo tipo perdangų – perdangų su liktiniais gelžbetoniniais klojiniais pranašumai. Pateikiamos jų racionalios schemos, gamybos ir montavimo būdai. Remiantis savo ir kitų autorių tyrimais, nurodomi tokių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo esminiai ypatumai, kuriuos būtina įvertinti, norint gauti ne tik ekonomišką, bet ir patikimą standžiąją konstrukciją. Pateikiamas įvairių konstrukcinių tipų perdangų ekonominis lyginimas.


Reikšminiai žodžiai: betonas, gelžbetonis, armatūros strypynai, liktiniai klojiniai, kontakto zona, technologija, ekonominis efektyvumas


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : concrete, reinforced concrete, reinforcement cages, permanent formwork, contact zone, technology, economical

How to Cite
Marčiukaitis, G., & Bistrickaite, R. (2005). Structural‐technological factors of efficiency of floors with permanent reinforced concrete formwork. Technological and Economic Development of Economy, 11(2), 87-94. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637686
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
106
PDF Downloads
96