Share:


Knowledge based decision support system for building refurbishment

    Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Andrius Gulbinas Affiliation

Abstract

The need to effectively integrate decision‐making tasks (such as interactive access to data and support for numerical and quantitative modelling techniques) together with the knowledge representation and visualisation tasks and inference procedures that model an expert's thought process has provoked research efforts to integrate decision support systems (DSS) with knowledge and expert systems (ES), neural networks and multimedia towards the formulation of intelligent DSS. We can analyse the intelligent DSS as a network of distributed systems (DSS, ES, neural networks, etc.) each of them facing and solving a specific problem. Under this point of view different systems can be integrated in the integrated system. Knowledge based decision support system for building refurbishment developed in Vilnius Gediminas Technical University is described in the paper in order to describe the above systems integration.


Pastatų atnaujinimo žiniomis grista sprendimu paramos sistema


Santrauka


Poreikis efektyviai integruoti sprendimų priėmimo užduotis su žinių pateikimo ir vizualizavimo užduotimis, eksperto mąstymo procesą modeliuojančiomis loginių išvadų procedūromis mokslininkus paskatino sprendimų paramos sistemas (SPS) integruoti su žinių ir ekspertinėmis sistemomis (ES), neuroniniais tinklais ir daugialype terpe tam, kad būtų sukurtos intelektualios SPS. Intelektualias SPS galime analizuoti kaip išsklaidytųjų sistemų (SPS, ES, neuroninių tinklų, daugialypės terpės ir t. t.) tinklą, kuriame kiekviena sistema sprendžia kurią nors vieną konkrečią problemą ar užduotį. Šiuo požiūriu į tokią integruotą sistemą galima jungti įvairias sistemas. Siekiant pavaizduoti įvairių sistemų integraciją, straipsnyje trumpai aprašoma Vilniaus Gedimino technikos universitete sukurta pastatų atnaujinimo žiniomis grįsta sprendimų paramos sistema.


Reikšminiai žodžiai: sprendimų priėmimas, sprendimų paramos sistemos, sistemų integracija, pastatų atnaujinimo žiniomis grįsta sprendimų paramos sistema.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : decision-making, decision support systems, integrated system, knowledge based decision support system for building refurbishment

How to Cite
Kaklauskas, A., & Gulbinas, A. (2005). Knowledge based decision support system for building refurbishment. Technological and Economic Development of Economy, 11(3), 176-182. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637696
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
240
PDF Downloads
166